กิจกรรมวันสุนททรภู่ ประจำปี 2559

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ "สุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน"
มีการจัดประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และเขียนเรียงความ เกี่ยวกับสุนทรภู่