ติดต่อ

E-mail: pracharachbk@gmail.com
Phone: 02 175 3070
Fax: 02 919 1248

ที่อยู่

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
1051 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0-2175-3070 โทรสาร 0-2919-1248