โรงเรียนประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

slider image slider image slider image slider image slider image
8
ธ.ค.60

เตรียมความพร้อม ลงพื้นที่มาร์ชชิ่งความดี ปี ๕

โครงการมาร์ชชิ่งความดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพฯ และโรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา ฉาบสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ต้อนรับ และมี ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าสู่ระดับภาค รวมทั้งศึกษาดูงานระบบวินัยเชิงในสถานศึกษาของโรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมภ์วิทยา โรงเรียนรางวัลชนะเลิศมาร์ชชิ่งความดีระดับชาติ ปีที่๔ [...]

View More
22
พ.ย.60

ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคลองปักหลัก มาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการมาร์ชชิ่งความดีของโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา

22 พ.ย. 60 ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคลองปักหลัก มาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการมาร์ชชิ่งความดีของโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา [...]

View More
16
พ.ย.60

บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดอินทรวิหารให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการมาร์ชชิ่งความดีของโรงเรียนประชาราษฎร์ฯ

บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดอินทรวิหารให้เกียรติมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการมาร์ชชิ่งความดีของโรงเรียนประชาราษฎร์ฯ [...]

View More