โรงเรียนประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

slider image slider image slider image slider image slider image
16
ม.ค.61

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เข้าร่วมงาน "วันครู"

16 ม.ค. 61 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา เข้าร่วมงาน วันครู ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ภายใต้คำขวัญ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" โดยทางโรงเรียนยังได้จัดบูธมาร์ชชิ่งความดีภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธี ครุสดุดี ให้กับครูผู้ที่จะเกษียณราชการ [...]

View More
28
ธ.ค.60

กีฬาสีโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ปีการศึกษา 2560

26-27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ความสนุกในการแข่งขันกีฬา และสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองอีกด้วย [...]

View More
8
ธ.ค.60

เตรียมความพร้อม ลงพื้นที่มาร์ชชิ่งความดี ปี ๕

โครงการมาร์ชชิ่งความดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการลงพื้นที่โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพฯ และโรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา ฉาบสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ต้อนรับ และมี ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าสู่ระดับภาค รวมทั้งศึกษาดูงานระบบวินัยเชิงในสถานศึกษาของโรงเรียนประชาราษฏร์อุปถัมภ์วิทยา โรงเรียนรางวัลชนะเลิศมาร์ชชิ่งความดีระดับชาติ ปีที่๔ [...]

View More