โรงเรียนประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

slider image slider image slider image slider image slider image
31
พ.ค. 61

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนประชาราษฎร์จัดกิจกรรมวันงดูบบุหรี่โลกโดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของบุหรี่อีกด้วย [...]

View More
17
มี.ค.61

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1

วันที่ 17 มีนาคม 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้ยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย [...]

View More
17
มี.ค.61

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาล

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาล [...]

View More