ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังได้เลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้มาประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

Read more