โรงเรียนประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

slider image slider image slider image slider image slider image

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา

ประวัติของโรงเรียน

เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการมัสยิดยามีอุ้ลนาดียะ (สุเหร่าลำกระโหลก) โดยอีหม่ามสะและ มะหะหมัด  เป็นหัวหน้า ได้ขอที่ดินจากเอกชน คือ นายจ้อย หน่อสุวรรณ และนางสาวมาลัย วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 3 ไร่  และขอบริจาคเงินพร้อมสิ่งของต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. 2510 จึงได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ไม่กั้นห้องเรียนแล้วยกที่ดินให้อำเภอมีนบุรี และในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510  ได้เปิดทำการสอนเป็นทางการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขอย้ายนักเรียนในท้องถิ่นซึ่งเรียนอยู่ที่ โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ในปีการศึกษาแรก มีนักเรียน 38 คน ครู 2  คน     


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรมนำปัญญา การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต

คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเลิศ

คติพจน์

ทางสายกลาง คือ ทางแห่งความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - แสด

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชประชาราษฎร์ฯ

จำนวนผู้บริหาร

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนบุคลากร