ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

  • ประวัติโรงเรียน

    เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการมัสยิดยามีอุ้ลนาดียะ (สุเหร่าลำกระโหลก) โดยอีหม่ามสะและ มะหะหมัด  เป็นหัวหน้า ได้ขอที่ดินจากเอกชน คือ นายจ้อย หน่อสุวรรณ และนางสาวมาลัย วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 3 ไร่  และขอบริจาคเงินพร้อมสิ่งของต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. 2510 จึงได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ไม่กั้นห้องเรียนแล้วยกที่ดินให้อำเภอมีนบุรี และในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510  ได้เปิดทำการสอนเป็นทางการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขอย้ายนักเรียนในท้องถิ่นซึ่งเรียนอยู่ที่ โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ในปีการศึกษาแรก มีนักเรียน 38 คน ครู 2  คน          

  • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน / ปรัชญา / คติพจน์ / คำขวัญ / สีประจำโรงเรียน / เพลงประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรมนำปัญญา การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต

คำขวัญโรงเรียน
ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเลิศ

คติพจน์
ทางสายกลาง คือ ทางแห่งความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - แสด

เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชประชาราษฎร์ฯ