ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังได้เลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอีกด้วย

Read more