พิธีมอบป้ายสถานศึกษาส่งเสริมทักษะชีวิตยอดเยี่ยมฯ (LionsQuest)

วันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้รับมอบป้ายสถานศึกษาส่งเสริมทักษะชีวิตยอดเยี่ยมและครูได้รับรางวัลครูผู้สอนทักษะชีวิตดีเด่น

ดูข่าวต้นฉบับ >>>