กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส ขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การรักความสะอาด ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น