กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแกนนำรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนแกนนำรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อปลูกฝักให้นักเรียนรักในการอ่าน และเป็นแกนนำที่จะชักชวนให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนหันมาสนใจการอ่านมากขึ้น