กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ทั้งนี้มีการถวายพานพุ่ม และกิจกรรมรำถวายพระพร มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย