กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนประชาราษฎร์จัดกิจกรรมวันงดูบบุหรี่โลกโดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของบุหรี่อีกด้วย

ใส่ความเห็น