พิธีไหว้ครู 2561

พิธีไหว้ครู 2561

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการไหว้ครูครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสมถวิล กำแหงมิตร และคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย